Warsztaty “Rodzinny Krąg Bliskości” czyli jak w prawidłowy sposób budować więzi z dzieckiem

W roku 2023 przeprowadzone zostaną dwa cykle tych niezwykłych warsztatów dla rodziców i opiekunów dzieci.

Miejsce spotkań: 
ul. Bytomska 37, 41-800 Zabrze-Biskupice
(salki parafii Jana Chrzciciela)

W poniedziałki, godz. 17:30 – 20:00
16, 23,30 październik 2023 r.,
6, 13, 20 listopad 2023 r.,
4, 11 grudzień 2023 r.

Rozwijanie umiejętności wychowawczych

1. Zawarcie kontraktu z uczestnikami warsztatów i omówienie zasad współpracy.
2. Sformułowanie koncepcji wychowania.
3. Omówienie hierarchii potrzeb dziecka i rodzica.
4. Wypracowanie Kodeksu Wartości Rodzinnych jako narzędzia służącego przeprowadzaniu pozytywnych zmian.
5. Określenie własnego stylu wychowania i jego wpływu na postawy dziecka w dorosłym życiu.
6. Łączenie skutków zachowania dziecka z określonymi konsekwencjami jako sposób na rozwijane postawy wewnątrzsterownej i samodyscypliny. Omówienie korzyści wynikających z samokontroli.
7. Ćwiczenie i rozwijanie prawidłowych nawyków komunikacyjnych w kontaktach
z dzieckiem.
8. Wypracowanie systemu nagród i konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad.
9. Omówienie sposobów rozwijania twórczego potencjału dziecka, odkrywania talentów, motywowania i wspierania rozwoju.

Rozwijanie umiejętności budowania prawidłowych więzi z dzieckiem

1. Nabycie wiedzy w zakresie znaczenia prawidłowo wykształconych więzi dla rozwoju dziecka.
2. Nabycie wiedzy na temat teorii przywiązania i roli rodziców w tworzeniu z dzieckiem więzi.
3. Poznanie wpływu wykształconego u dziecka stylu przywiązania, na jego zachowanie.
4. Uzyskanie wiedzy na temat wspomagania rozwoju więzi w rodzinie.
5. Zabawy i sposoby spędzania czasu z dzieckiem wpływające na rozwój więzi w rodzinie.
6. Nabycie umiejętności naprawiania błędów rodzicielskich w obszarze kształtowania więzi z dzieckiem.
7. Bliskość a dyscyplina-jak sobie z tym poradzić?-ukazanie sposobów rozwiązania
dylematów wychowawczych.
8. Elementy prawidłowego kontaktu z dzieckiem na bazie kształtowania komunikacji
podstawowej między rodzicem a dzieckiem zgodnie z założeniami modelu: Inicjatywa-Przyjęcie-Kierowanie
9. Ćwiczenie elementów komunikacji podstawowej: Inicjatywa-Przyjęcie
10. Nazywanie aprobujące jako nieintruzywna metoda nawiązania kontaktu-ćwiczenia
11. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dziecka w modelu Inicjatywa-Przyjęcie-Kierowanie.

Wszelkie zapytania prosimy kierować pod numer telefonu
793 877 827 lub 660 951 458 od 8:00 do 13:00
lub na adres e-mail: betlehem@betlehem.pl