Fundację Betlehem – Dom Chleba założył w 1992 roku w Nieboczowach k/ Raciborza nieżyjący już ks. Leszek Irek z Zakonu Salwatorianów.

Obecnie kontynuatorem dzieła i prezesem Fundacji jest ks. Artur Sepioło – Dyrektor Sekcji ds. Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej.

Początkowo prowadziliśmy Dom Chleba, całodobową placówkę dla osób życiowo zagubionych, bezdomnych, borykających się z uzależnieniami oraz matek samotnie wychowujących niepełnosprawne dzieci. Podopieczni otrzymywali tu kompleksowe wsparcie: zakwaterowanie, wyżywienie, terapię psychologiczną, opiekę lekarską oraz posługę sakramentalną udzielaną przez kapłana. Celem tych działań było ofiarowanie potrzebującym optymalnej pomocy, aby mogli powrócić do normalnego życia i odnaleźć na nowo swoje miejsce w społeczeństwie.

Po dwudziestu latach działalności, z powodu budowy wału przeciwpowodziowego, budynek Dom Chleba przekazany został spółce wodnej, a główna siedziba fundacji przeniesiona została do Zabrza.

W latach 1992 – 2012, z różnych form pomocy udzielanej w Domu Chleba skorzystało ponad 3000 osób.

W 1993 roku uruchomiliśmy w Zabrzu filię naszej Fundacji. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prace filii i jej opiekunem duchowym został ks. Artur Sepioło. Najważniejszym zadaniem filii była i jest nadal systemowa pomoc udzielana dzieciom i młodzieży w prowadzonych przez nas placówkach dziennego pobytu, czyli świetlicach środowiskowych o charakterze socjoterapeutycznym oraz na warsztatach.

Obecnie prowadzimy w Zabrzu warsztaty im. św. Jana Bosko.

Prowadzimy także kółka zainteresowań na terenie zabrzańskich szkół i w Domu św. Franciszka a także współpracujemy na rzecz dzieci i młodzieży z Centrum Edukacji Twórczej w Zabrzu.

W placówkach tych dzieci i młodzież mogą bezpiecznie i bezpłatnie spędzać wolny czas w dobrej, przyjaznej atmosferze. W pracy z dziećmi nasi opiekunowie wykorzystują różne metody socjoterapii, profilaktyki, działań psychoedukacyjnych i wychowawczych. Dzięki ich uwadze i trosce podopieczni tworzą własne społeczności, uczą się w nich funkcjonować, otrzymują pomoc w nauce i w rozwiązywaniu codziennych problemów, odkrywają i utrwalają swoje talenty i zainteresowania, mogą się optymalnie rozwijać.