KONTAKT: (32) 733 74 00 LUB 531 88 77 31 EMAIL: betlehem@betlehem.pl

KONTO: 68 8454 1082 2006 0021 9675 0001 KRS: 00000 61302

Pełne informacje kontaktowe

Serdecznie witamy
na stronie fundacji

Betlehem

W miejsce szarej
bezczynności -
dobre wzorce
i wartości!

Aktualności

Pilnym i ważnym przedsięwzięciem Fundacji Betlehem Dom Chleba jest budowa od podstaw nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Zabrzu (zdjęcie obok). Obecnie, zajęcia dla podopiecznych odbywają się
w pomieszczeniach dzierżawionych przez fundację, których stan techniczny jak
i powierzchnia nie pozwalają na przyjęcie wszystkich młodych osób, które chciałyby w ciekawy i twórczy sposób spędzić wolny czas.

Z nowej placówki młodzież będzie mogła korzystać bezpłatnie, otrzymując wielopłaszczyznową pomoc (korepetycje, wsparcie psychologa), rozwijając swoje talenty i pasje w oparciu o dobre wzorce.

 • Projekt nowego ośrodka

Dlatego wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej młodzieży, zapraszamy do współtworzenia z nami tego dzieła. Naszą Fundację można wesprzeć poprzez ofiarowanie darowizny finansowej, rzeczowej lub ofiarowanie pracy na zasadach wolontariatu. Twoja pomoc jest ważna i cenna.


Wydarzenia

Warsztaty "Rodzinny Krąg Bliskości"

Warsztaty “Rodzinny Krąg Bliskości” czyli jak w prawidłowy sposób budować więzi z dzieckiem

W roku 2017 przeprowadzone zostaną dwa cykle tych niezwykłych warsztatów dla rodziców i opiekunów dzieci.

Warsztaty składają się z cyklu 8 spotkań w środy w terminach:
I cykl: od 1 marca do 19 kwietnia 2017r.
Miejsce spotkań: Szkoła Podstawowa nr 16 w Zabrzu, ul.Lompy 78
Godzina: Godzina: 17.00 – 19.30
Zapisy: tel. 32 733 74 00, tel. kom. 531 88 77 31

  WARSZTATY ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE
 1. Zawarcie kontraktu z uczestnikami warsztatów i omówienie zasad współpracy.
 2. Sformułowanie koncepcji wychowania.
 3. Omówienie hierarchii potrzeb dziecka i rodzica.
 4. Wypracowanie Kodeksu Wartości Rodzinnych jako narzędzia służącego przeprowadzaniu pozytywnych zmian.
 5. Określenie własnego stylu wychowania i jego wpływu na postawy dziecka w dorosłym życiu.
 6. Łączenie skutków zachowania dziecka z określonymi konsekwencjami jako sposób na rozwijanie postawy wewnątrzsterownej i samodyscypliny. Omówienie korzyści wynikających z samokontroli.
 7. Ćwiczenie i rozwijanie prawidłowych nawyków komunikacyjnych w kontaktach z dzieckiem.
 8. Wypracowywanie systemu nagród i konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad.
 9. Omówienie sposobów rozwijania twórczego potencjału dziecka, odkrywania talentów, motywowania i wspierania w rozwoju.
  WARSZTATY ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA PRAWIDŁOWYCH WIĘZI Z DZIECKIEM
 1. Nabycie wiedzy w zakresie znaczenia prawidłowo wykształconych więzi dla rozwoju dziecka.
 2. Nabycie wiedzy na temat teorii przywiązania, i roli rodziców w tworzeniu z dzieckiem więzi.
 3. Poznanie wpływu wykształconego u dziecka stylu przywiązania, na jego zachowanie.
 4. Uzyskanie wiedzy na temat wspomagania rozwoju więzi w rodzinie.
 5. Zabawy i sposoby spędzania czasu z dzieckiem wpływające na rozwój więzi w rodzinie.
 6. Nabycie umiejętności naprawiania błędów rodzicielskich w obszarze kształtowania więzi z dzieckiem.
 7. Bliskość a dyscyplina – jak sobie z tym poradzić? – ukazanie sposobów rozwiązania dylematów wychowawczych.
 8. Elementy prawidłowego kontaktu z dzieckiem na bazie kształtowania komunikacji podstawowej między rodzicem a dzieckiem zgodnie z założeniami modelu: Inicjatywa – Przyjęcie – Kierowanie.
 9. Ćwiczenie elementów komunikacji podstawowej: Inicjatywa – Przyjęcie.
 10. Nazywanie aprobujące jako nieintruzywna metoda nawiązywania kontaktu – ćwiczenia.
 11. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dziecka w modelu Inicjatywa – Przyjęcie – Kierowanie.

Kawiarenka Dla Rodzica

Co dwa tygodnie będzie można wysłuchać wykładu specjalistów na temat wychowania dzieci, a także porozmawiać z fachowcami na trudne tematy wychowawcze w miłej atmosferze przy ciastku i kawie. Wstęp na spotkania kawiarenki jest bezpłatny. Można ze sobą zabrać dzieci. Będą w czasie Kawiarenki pod dobrą opieką.

Miejsce spotkań: Restauracja VABANK w Zabrzu przy ul. Wolności 448.
Godzina: od 17.00 do 19.30

Program:

21 luty 2017

Wykład: „Gdy dziecko nie chce słuchać” – mgr Elżbieta Wystep-Kolago

7 marzec 2017

Wykład: ”Świadomość siebie” –mgr Paweł Pienkiewicz

21 marzec 2017

Wykład: ”Jak pobudzić motywację dziecka” – mgr Elżbieta Wystep-Kolago

4 kwiecień 2017

Wykład: ”Wpływ wysokich technologii na umysł dziecka” - mgr Mariola Kanas i mgr Urszula Kurcjusz

18 kwiecień 2017

Wykład: ”Rozwijanie talentów u dziecka” mgr Mariola Kanas i Urszula Kurcjusz

Ciąg dalszy nastąpi…

Wszelkie zapytania prosimy kierować pod numer telefonu 32 733 74 00 od 8:00 do 13:00 lub na adres e-mail: betlehem@betlehem.pl

Misja

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (OPP). Działamy od 1992 roku, czyli już od ponad 20 lat! Naszym celem jest niesienie wielopłaszczyznowej pomocy wszystkim potrzebującym a w szczególności dzieciom i młodzieży, w zakresie wychowania, terapii, edukacji i rozwoju fizycznego.

Cele te realizujemy poprzez tworzenie placówek, w których dzieci i młodzież mogą bezpłatnie i bezpiecznie spędzać wolny czas uzyskując niezbędną pomoc.

Nasze motto:        W MIEJSCE SZAREJ BEZCZYNNOŚCI DOBRE WZROCE I WARTOŚCI

Warsztaty im. św. Jana Bosko

Organizowane są od 1998 r.

To miejsce skupiające dzieci i młodzież w grupach zainteresowań, wokół ciekawych aktywności przydatnych w życiu i przyszłej pracy zawodowej.

To miejsce twórczego zagospodarowania czasu wolnego, z którego dzieci i młodzież mogą korzystać bezpłatnie, to alternatywa dla nudy i tego co proponuje ulica.

Warsztaty im. św. Jana Bosko prowadzą doświadczeni, lubiący pracę z młodzieżą, pełni pasji, wychowawcy i instruktorzy. W atmosferze zaufania i akceptacji ich podopieczni uczą się współdziałania w grupach, dbałości o miejsce pracy, rozwijają swoją wyobraźnię, wzmacniają wiarę we własne możliwości oraz odkrywają i utrwalają swoje talenty i zainteresowania.

W ramach Warsztatów im. św. Jana Bosko organizowane są:

 • zajęcia artystyczno-plastyczne związane z poznaniem i rozwijaniem różnorodnych technik plastycznych, takich jak: malowanie, rysunek, wycinanie, kolaż, wyszywanie, wyklejanie, patchwork, tworzenie kompozycji
 • zajęcia gospodarstwa domowego, gdzie ćwiczymy gotowanie, pieczenie, smażenie, przyrządzamy proste posiłki, uczymy obsługi urządzeń AGD, poznajemy przepisy BHP, tworzymy własne budżety domowe
 • zajęcia informatyczne z nauką bezpiecznego korzystania z aplikacji komputerowych (środowisko Internetu, aplikacje edycji tekstu, obliczeniowe, edukacyjne, gry itp.), zasad budowy i działania komputera, drukarki i urządzeń peryferyjnych
 • zajęcia ślusarsko - stolarskie z nauką bezpiecznej obsługi urządzeń dla majsterkowiczów (piły elektrycznej, wiertarki, wyrzynarki, heblarki, szlifierki, wkrętarki, wypalarki), realizacją własnych pomysłów, np. karmników, modeli, półek, ozdób, prezentów
 • zajęcia sportowe ze szczególnym naciskiem na gry zespołowe: siatkówkę, piłkę nożną i ręczną, a także pływanie
 • inne, alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w sposób twórczy, bezpieczny i przyjazny.

Jeśli jesteś młodym człowiekiem, zajrzyj do nas, wstąp na nasze Warsztaty, które Fundacja prowadzi na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Lompy 78, w Zabrzu. Zastaniesz nas codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 – 18:00. Spędzisz czas bezpłatnie, ciekawie, z pasją!

Kliknij, aby zobaczyć:

- reportaż z warsztatów kulinarnych z Panem RĄCZKĄ, pt.: "JAJKO W ROLI GŁÓWNEJ"
w TVP Katowice

Kliknij, aby zobaczyć:

- reportaż z warsztatów w TV Zabrze "Betlehemskie warsztaty".

Warsztaty dla dzieci i młodzieży AKTYWATOR

To miejsce dla dzieci i młodzieży tworzące społeczność z poprawnymi wzorcami zachowania, gdzie dzieci mogą ciekawie spędzić wolny czas - w dobrej i przyjaznej atmosferze. Są dożywiane, udzielana jest im pomoc w nauce i rozwiązywaniu codziennych problemów. W miejscu tym wychowawcy troszczą się o optymalny rozwój dzieci we współpracy z psychologiem i rodzicami. Warsztaty oferują zajęcia sportowe, artystyczne, plastyczne, muzyczne, kulinarne. Wszystko bezpłatnie, fachowo i z sercem.

Kliknij, aby zobaczyć:

- reportaż z warsztatów kulinarnych z Panem RĄCZKĄ, pt.:"DOMOWE HAMBURGERY I ZUPA Z MARCHEWKI"
w TVP

Kliknij, aby zobaczyć:

- reportaż o nas w TV Zabrze. "Nasze Betlehem"

Nasza historia

Fundację Betlehem - Dom Chleba założył w 1992 roku w Nieboczowach k/ Raciborza nieżyjący już ks. Leszek Irek z Zakonu Salwatorianów.

Obecnie kontynuatorem dzieła i prezesem Fundacji jest ks. Artur Sepioło – Dyrektor Sekcji ds. Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej.

Początkowo prowadziliśmy Dom Chleba, całodobową placówkę dla osób życiowo zagubionych, bezdomnych, borykających się z uzależnieniami oraz matek samotnie wychowujących niepełnosprawne dzieci. Podopieczni otrzymywali tu kompleksowe wsparcie: zakwaterowanie, wyżywienie, terapię psychologiczną, opiekę lekarską oraz posługę sakramentalną udzielaną przez kapłana. Celem tych działań było ofiarowanie potrzebującym optymalnej pomocy, aby mogli powrócić do normalnego życia i odnaleźć na nowo swoje miejsce w społeczeństwie.

Po dwudziestu latach działalności, z powodu budowy wału przeciwpowodziowego, budynek Dom Chleba przekazany został spółce wodnej, a główna siedziba fundacji przeniesiona została do Zabrza.

W latach 1992 – 2012, z różnych form pomocy udzielanej w Domu Chleba skorzystało ponad 3000 osób.

W 1993 roku uruchomiliśmy w Zabrzu filię naszej Fundacji. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prace filii i jej opiekunem duchowym został ks. Artur Sepioło. Najważniejszym zadaniem filii była i jest nadal systemowa pomoc udzielana dzieciom i młodzieży w prowadzonych przez nas placówkach dziennego pobytu, czyli świetlicach środowiskowych o charakterze socjoterapeutycznym oraz na warsztatach.

Obecnie prowadzimy w Zabrzu dwie placówki: świetlicę o charakterze socjoterapeutycznym ”Tereska” oraz Warsztaty im. św. Jana Bosko.

Prowadzimy także kółka zainteresowań na terenie zabrzańskich szkół i w Domu św. Franciszka a także współpracujemy na rzecz dzieci i młodzieży z Centrum Edukacji Twórczej w Zabrzu.

W placówkach tych dzieci i młodzież mogą bezpiecznie i bezpłatnie spędzać wolny czas w dobrej, przyjaznej atmosferze. W pracy z dziećmi nasi opiekunowie wykorzystują różne metody socjoterapii, profilaktyki, działań psychoedukacyjnych i wychowawczych. Dzięki ich uwadze i trosce podopieczni tworzą własne społeczności, uczą się w nich funkcjonować, otrzymują pomoc w nauce i w rozwiązywaniu codziennych problemów, odkrywają i utrwalają swoje talenty i zainteresowania, mogą się optymalnie rozwijać.

Kliknij, aby zobaczyć pracę naszych placówek w reportażu TV Zabrze.

Regulaminy

Kontakt

Biuro

Czynne jest od poniedziałku do czwartku
od 9:00 do 15:00

Tel. stacjonarny:
(32) 733 74 00

Tel. komórkowy:
531 88 77 31

Adres emailowy:
betlehem@betlehem.pl

Główna siedziba Fundacji Betlehem
została przeniesiona w roku 2012 do Zabrza.

Adres pocztowy:
Fundacja Betlehem Dom Chleba
ul. Dworcowa 3
41-800 Zabrze

Numer konta bankowego:
68 8454 1082 2006 0021 9675 0001

Twój 1% podatku = 100% uśmiechu dzieci

Numer KRS: 00000 61302 

Numer NIP: 6471851686

Numer REGON: 270027024

Warsztaty im. św. Jana Bosko

Placówka czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00

Tel. stacjonarny:
(32) 274 94 24 (czynny w trakcie zajęć)

Adres pocztowy:
ul. Lompy 78
(budynek Szkoły Podstawowej nr 16)
41-806 Zabrze

Warsztaty dla dzieci i młodzieży AKTYWATOR

Placówka czynna codziennie w godzinach od 14:30 do 18:30

Adres pocztowy:
ul. Szenwalda 2
41-800 Zabrze

Power By: