Powstałe w 2020r. Centrum Wsparcia Środowiskowego w Gliwicach, w okresie izolacji spowodowanej epidemią COVID-19, organizuje zdalne psychologiczne wsparcie dedykowane mieszkańcom Gliwic w formie konsultacji internetowych on line poprzez wideokonferencje.

 Centrum działa w ramach Fundacji Betlehem Dom Chleba.

Pragniemy nieść specjalistyczną pomoc mającą na celu poprawę jakości życia osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi występującymi przede wszystkim w następstwie:

 1. utraty pracy
 2. wystąpienia uzależnienia lub jego nawrotu
 3. choroby, osamotnienia, bezradności, życiowego chaosu, rozłąki spowodowanej kwarantanną, izolacją
 4. utraty członka rodziny (opuszczenie, śmierć)
 5. przemocy domowej

Oferujemy:

 1. konsultacje psychologiczne specjalistów z dziedziny psychologii i psychoterapii dla osób z okresowo występującym kryzysem psychicznym
 2. konsultacje i wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych
 3. doradztwo zawodowe dla osób, które utraciły pracę
 4. modlitwę wstawienniczą

        Konsultacje psychologiczne specjalistów z dziedziny psychologii i psychoterapii w formie wsparcia indywidualnego, a także doradztwo zawodowe, udzielane będą w ramach 3 darmowych sesji trwających po 50 minut każda. 

 

Zachęcamy także do skorzystania z posługi kapłańskiej sakramentami (spowiedź, komunia św.) – możliwej poprzez osobistą obecność, po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca z wybranym kapłanem.

 

Kapłani posługujący sakramentami:

 1. Ks. Janusz Czenczek (egzorcysta) 790 635 076
 2. Ks. Jacek Orszulak (proboszcz) 32 231 52 72
 3. Ks. Jarosław Buchenfeld (proboszcz) 32 271 04 65
 4. Ks. Konrad Krzyż (proboszcz) 693 426 605

 

Osoby zainteresowane wsparciem proszone są o kontakt bezpośrednio z wybranym specjalistą lub

mailowy: betlehem@betlehem.pl

telefoniczny: (32) 733-74-00