Centrum powstało w 2020r., działa w ramach Fundacji Betlehem Dom Chleba w Zabrzu.

Pragniemy nieść specjalistyczną pomoc mającą na celu poprawę jakości życia u osób
w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi występującymi przede wszystkim w następstwie:

 • utraty pracy,
 • wystąpienia uzależnienia lub jego nawrotu,
 • choroby, osamotnienia, bezradności, życiowego chaosu, rozłąki spowodowanej kwarantanną, izolacją,
 • utraty członka rodziny (opuszczenie, śmierć),
 • przemocy domowej.

Oferujemy:

 • konsultacje psychologiczne specjalistów z dziedziny psychologii i psychoterapii dla osób z okresowo występującym kryzysem psychicznym
 • konsultacje i wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych
 • doradztwo zawodowe dla osób, które utraciły pracę
 • modlitwę wstawienniczą

Konsultacje psychologiczne specjalistów z dziedziny psychologii
i psychoterapii w formie wsparcia indywidualnego, a także doradztwo zawodowe, udzielane będą w ramach

3 darmowych sesji, trwających po 50 minut każda

Zapraszamy mieszkańców Gliwic do skorzystania z naszej pomocy poprzez bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny z wybranym specjalistą (zakładka Kadra CWŚ)

Zachęcamy także do skorzystania z kapłańskiej posługi sakramentami i kierownictwa duchowego – możliwe poprzez osobistą obecność, po uprzednim ustaleniu terminu
i miejsca z wybranym kapłanem.

Kapłani posługujący sakramentami:

 1. Janusz Czenczek (egzorcysta) 790 635 076
 2. Jacek Orszulak (proboszcz) 32 231 52 72
 3. Ks. Jarosław Buchenfeld (proboszcz) 32 271 04 65
 4. Konrad Krzyż (proboszcz) 693 426 605

Nasze Centrum współpracuje z Doradcą Życia Rodzinnego, w zakresie nauki naturalnej metody planowania rodziny (NPR). Metoda ta pozwala świadomie współpracować z naturalnym rytmem płodności, dzięki czemu małżonkowie mogą zaplanować lub odłożyć poczęcie dziecka, działając zgodnie z powołaniem do odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Kontakt z Doradcą Życia Rodzinnego p. Teresą Rusznyak celem ustalenia terminu konsultacji, tel. 518 046 459