Warsztaty “Rodzinny Krąg Bliskości” czyli jak w prawidłowy sposób budować więzi z dzieckiem

W roku 2021 przeprowadzone zostaną dwa cykle tych niezwykłych warsztatów dla rodziców i opiekunów dzieci.

Miejsce spotkań: 
ul. Bytomska 37, 41-800 Zabrze-Biskupice
(salki parafii Jana Chrzciciela)
Terminy: od 17:00 do 19:30

I cykl: od 10 maja do 5 lipca 2022

II cykl: od 26 września do 28 listopada 2022

Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze:

• Zawarcie kontraktu z uczestnikami warsztatów i omówienie zasad współpracy.
• Sformułowanie koncepcji wychowania.
• Omówienie hierarchii potrzeb dziecka i rodzica.
• Wypracowanie Kodeksu Wartości Rodzinnych jako narzędzia służącego przeprowadzaniu pozytywnych zmian.
• Określenie własnego stylu wychowania i jego wpływu na postawy dziecka w dorosłym życiu.
• Łączenie skutków zachowania dziecka z określonymi konsekwencjami jako sposób na rozwijanie postawy wewnątrzsterownej i samodyscypliny. Omówienie korzyści wynikających z samokontroli.
• Ćwiczenie i rozwijanie prawidłowych nawyków komunikacyjnych w kontaktach z dzieckiem.
• Wypracowywanie systemu nagród i konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad.
• Omówienie sposobów rozwijania twórczego potencjału dziecka, odkrywania talentów, motywowania i wspierania w rozwoju.

Warsztaty rozwijające umiejętności budowania prawidłowych więzi z dzieckiem:

• Nabycie wiedzy w zakresie znaczenia prawidłowo wykształconych więzi dla rozwoju dziecka.
• Nabycie wiedzy na temat teorii przywiązania, i roli rodziców w tworzeniu z dzieckiem więzi.
• Poznanie wpływu wykształconego u dziecka stylu przywiązania, na jego zachowanie.
• Uzyskanie wiedzy na temat wspomagania rozwoju więzi w rodzinie.
• Zabawy i sposoby spędzania czasu z dzieckiem wpływające na rozwój więzi w rodzinie.
• Nabycie umiejętności naprawiania błędów rodzicielskich w obszarze kształtowania więzi
z dzieckiem.
• Bliskość a dyscyplina – jak sobie z tym poradzić? – ukazanie sposobów rozwiązania dylematów wychowawczych.
• Elementy prawidłowego kontaktu z dzieckiem na bazie kształtowania komunikacji podstawowej między rodzicem a dzieckiem zgodnie z założeniami modelu: Inicjatywa – Przyjęcie – Kierowanie.
• Ćwiczenie elementów komunikacji podstawowej: Inicjatywa – Przyjęcie.
• Nazywanie aprobujące jako nieintruzywna metoda nawiązywania kontaktu – ćwiczenia.
• Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dziecka w modelu Inicjatywa – Przyjęcie – Kierowanie.

Wszelkie zapytania prosimy kierować pod numer telefonu 793 877 827 od 8:00 do 13:00 lub na adres e-mail: betlehem@betlehem.pl